فکر نکنم امروز کادو رو بدم :(
چرا؟ ‎- حســـــــنے
قوی باش زودتر بده بره :دی ‎- Hamed
اون كار خوشگله كادو بود؟ ‎- بــــــــــاران!
کشتی ما رو بدش دیگه:))) ‎- shompi