فکر نکنم امروز کادو رو بدم :(
چرا؟ ‎· حســـــــنے
قوی باش زودتر بده بره :دی ‎· Hamed
اون كار خوشگله كادو بود؟ ‎· بــــــــــاران!
کشتی ما رو بدش دیگه:))) ‎· shompi