گوشواره رو هم ندادم هنوز بیخیالش بشم ؟ :))
چرا؟ :| ‎· Hamed
چرا ندادی؟ ‎· shompi
بده من خدا خیرت بده:دی ‎· Aliusha
@hameda: @shompi از بی عرضگیم دیگه ‎· حوسین
@aliusha: فقط پول میتونه گره گشای کارت باشه کی ‎· حوسین
@hosein1: قهر کرد رفت یعنی؟ ‎· shompi
@shompi: نه هنوز به اون مرحله نرسیده :ی ‎· حوسین