دارم شناسنامه درست میکنم واسه کارم
سن کم کنی؟ ‎- دامون
@damoon: نه بابا واسه کارایی که انجام میدم و میسازم ‎- حوسین