دارم شناسنامه درست میکنم واسه کارم
سن کم کنی؟ ‎· دامون
@damoon: نه بابا واسه کارایی که انجام میدم و میسازم ‎· حوسین