به همکارمون گفتم مغزتم روزس یهو قاطی کرد وسط شرکت داد و بیداد که داری توهین میکنی !
منصوری؟ :)))) ‎- Hamed
@hameda: نه بابا منصوری خیلی خوبه :)) ‎- حوسین
الان چه وقت روزه گرفته ‎- Dariche