بعد از اون گوشواره ع امروز طلسم اون کله رو هم شکستم و تموم شد خیلی روز خوبیه امروز