چه ساعتای بیخودی و داریم تلف میکنیم 
:| ‎- samantam