میخواستم از بدیهای امروز بگم دیدمک تو فیدای قبلی متذکر شدم بهتون چقد عن بوده امروز پس بیخیالش
بیا بریم ولیعصر جایی :)) ‎· samantam
باد بخوره کله ات :دی ‎· samantam
دیگه امروز که تموم شد ‎· حوسین
یک ساعت و نیمی مونده ها ‎· samantam
@samantam: من فقط با مونت جماعت میرم بیرون :دی ‎· حوسین
باشعه دلت گرفت گفتی بریم بیرون نمیاما :))) ‎· samantam