اینم شروع کرده به گل دادن :)
اسمش چیه؟ ‎- دامون
@damoon: بهش کاکتوس مرجان میگن ولی یا از خانواده کاکتوس ا نبود یا مرجانا :ی ‎- حوسین