User avatar

از طرف خوشم میاد هنوز نتونستم برم بهش بگم واقعا به فلاکت افتادم

Comment

آدرس بده ما بریم بگیم تا از دست نرفته

 ‎· hadi
Comment

@hadinik: فعلن دارم کلنجار میرم به درد تو نميخوره در ضمن :/

 ‎· حوسین
Comment

مبارکه :دی یه کلمه بگو خودت رو خلاص کن :دی

 ‎· Hamed
Comment

این دیگه برای ده سال پیش بود آدم روش نمیشد. بگو پشیمون نشی

 ‎· دامون
Comment

فکر نمیکردم انقدر سخت باشه همه چیزش سخته @hameda @damoon

 ‎· حوسین
Comment

@hosein1: نکبت منظورم اینه از طرف تو بگیم

 ‎· hadi
Comment

@hadinik: اها :)) مخم هنگه فعلن نمیدونم چیکار باید کنم

 ‎· حوسین

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10