ی کافه مثه کافه نگارستان و یا مسعودیه که دنج و خوب و سنتی وار باشه میشناسین
این همه کافه رو اینجا هستا حالا هیشکی به هیشکی :)) ‎· حوسین
همینا رو میشناسم :)) ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: حالا هی برید چک این کنید به چه دردی میخوره اخه اینمه کافه رفتن :دی ‎· حوسین
@hosein1: بذار يكم فكر كنم، من از صبح تازه نشستم... سنتى باشه؟ ‎· بــــــــــاران!
ریرا. طرف‌های جمهوری انقلاب. خیلی سنتی نیست ولی در و دیوارش آجریه ‎· Makhmal
@azadehgh65: اره دیگه یه تم سنتی داشته باشه ‎· حوسین
@hosein1: نياوران ميرى؟ ‎· بــــــــــاران!
@hosein1: من خیلی کافه ی سنتی طور نمیرم ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@azadehgh65: اره اونجا هم میرم ‎· حوسین