ی کافه مثه کافه نگارستان و یا مسعودیه که دنج و خوب و سنتی وار باشه میشناسین
این همه کافه رو اینجا هستا حالا هیشکی به هیشکی :)) ‎- حوسین
همینا رو میشناسم :)) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: حالا هی برید چک این کنید به چه دردی میخوره اخه اینمه کافه رفتن :دی ‎- حوسین
@hosein1: بذار يكم فكر كنم، من از صبح تازه نشستم... سنتى باشه؟ ‎- بــــــــــاران!
ریرا. طرف‌های جمهوری انقلاب. خیلی سنتی نیست ولی در و دیوارش آجریه ‎- Makhmal
@azadehgh65: اره دیگه یه تم سنتی داشته باشه ‎- حوسین
@hosein1: نياوران ميرى؟ ‎- بــــــــــاران!
@hosein1: من خیلی کافه ی سنتی طور نمیرم ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@azadehgh65: اره اونجا هم میرم ‎- حوسین