ظاهرا قرعه به نام فردا افتاد
ایول شااام :دی ‎- Hamed
@hameda: حالا که چیزی نشده شام میخوای :)) ‎- حوسین
خوب قراره بشه دیگه :))) راستی پایه باش بریم خونه مقدم ‎- Hamed
@hameda: معلوم نیست :)))) پایه ام فقط از شنبه چون هفته اول میرم شرکت :( ‎- حوسین
@hosein1: شنبه که من باید برم سرکار :| ‎- Hamed
@hameda: :)))))) نمیشه که ‎- حوسین