ظاهرا قرعه به نام فردا افتاد
ایول شااام :دی ‎· Hamed
@hameda: حالا که چیزی نشده شام میخوای :)) ‎· حوسین
خوب قراره بشه دیگه :))) راستی پایه باش بریم خونه مقدم ‎· Hamed
@hameda: معلوم نیست :)))) پایه ام فقط از شنبه چون هفته اول میرم شرکت :( ‎· حوسین
@hosein1: شنبه که من باید برم سرکار :| ‎· Hamed
@hameda: :)))))) نمیشه که ‎· حوسین