هیچ وقت فکر نمیکردم انقدر سخت باشه !
همیشه همینطور به نظر میاد ‎· بولوار نیوفسکی
دهنت سرویس :))) چی شد حالا؟ ‎· Hamed
نتونستی بهش بگی ؟ :/ ‎· Mamad
@hameda: @mirzaie گفتم باع همینطوری موند فعلا :دی ‎· حوسین