هر روز میگم باید فولان ساعت بیدار شم و بیدار نمیشم آخرش
از شنبه هفته بعد ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
بزار باشه واسه اول سال بعد : ‎· Hamed+
حالا من هر روز می گم امروز می خوابم تا ده بازم حداکثر 8 بیدارم:دی ‎· Aliusha