یه آهنگ چقد میتونه ادمو برگردونه به قبل
خیلی ‎- Hamed
@hameda: عجب حسی داشت ‎- حوسین
خیلی ‎- Hamed ‎- نیالا
تا جایی که شاید سن آدم قد نده ‎- samantam