یه آهنگ چقد میتونه ادمو برگردونه به قبل
خیلی ‎· Hamed
@hameda: عجب حسی داشت ‎· حوسین
خیلی ‎- Hamed ‎· نیالا
تا جایی که شاید سن آدم قد نده ‎· samantam