این خانوم هم امروز مرده کاراشو نگاه کنید خالی از لطف نیست https://fa.wikipedia.org/wiki/زها_حدید
Zaha_hadid_-_Flickr_-_Knight_Foundation.jpg
من امروز این خانم رو شناختم و به این فکر کردم که چرا بعد از مرگ خیلی ها معروف میشند... کاش تا زمانی که هستند همه به هم معرفیشون میکردن ‎· bi-del
والا من خودمم به همین فکر میکردم بعد به این نتیجه رسیدم انایی که باید بشناسن میشناسن که این همه کار کرده حساب ما مردم عادی جداست ‎· حوسین
اون که بله ما اگه میخواستیم مطالعه میکردیم و میشناختیمش ولی به هرحال ذاتا آدمهای مرده پرستی هستیم که بعد مرگ میشناسیم و میخونیم درموردشون ‎· bi-del
خیلی حیف شد ، دوسش داشتم :((( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یه بار برای یکی از بچه های فوق معماری یه سری آرتیکل که ازش چاپ شده بود ترجمه کردم. از همون موقع شیفتهء کارهاش بودم. به نظرم یه نابغه بود تو این زمینه. ‎· نیالا