ﺟﺎﻱ ﻋﻘﻞ ﻋﺸﻘﺖ ﻳﻜﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
آواتار حوسین رو :)) ‎- Mamad
من عوض شدم نشدم که :)) ‎- حوسین
@hosein1: عوض شدی ! نشدی :)) ‎- Mamad