ﺟﺎﻱ ﻋﻘﻞ ﻋﺸﻘﺖ ﻳﻜﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
آواتار حوسین رو :)) ‎· Mamad
من عوض شدم نشدم که :)) ‎· حوسین
@hosein1: عوض شدی ! نشدی :)) ‎· Mamad