اخبار میگفت دختر روسی میدن پولم میدن تابعیت میدن این روسا دارن چیکار میکنن :))
شایعه است باور نکن ‎- hadi
@hadinik: نه ولم کنید :)))))) ‎- حوسین
هادی داره رقیب می پرونه حوسین تو باور کن:))) ‎- shompi
@shompi: من از صحنه میرم کنار به نفع هادی :)))) ‎- حوسین
:))) منم میخواستم برم ولی دیدم خبرش سر کاریه کمرم شکست ‎- hadi