ما تو همین ایرانیش موندیم بعدش بریم دنبال این روسا فعلا ‌ شب خوش :دی
رفتى كافه؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: اره رفتم خوب بود تقریبا ‎· حوسین
ترکا چی پس؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تو اونا هم موندم :))) ‎· حوسین
@hosein1: خوب خداروشكر :))) تو به روسا فكر نكن :دى ‎· بــــــــــاران!