ما تو همین ایرانیش موندیم بعدش بریم دنبال این روسا فعلا ‌ شب خوش :دی
رفتى كافه؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: اره رفتم خوب بود تقریبا ‎- حوسین
ترکا چی پس؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: تو اونا هم موندم :))) ‎- حوسین
@hosein1: خوب خداروشكر :))) تو به روسا فكر نكن :دى ‎- بــــــــــاران!