این کارت ملی و شناسنامه که تو اداره پست پیدا شده باید کجا رفت دنبالش ؟
تو خوده اداره پست یک قسمت هست ‎- سین سین سینا
اگه پیدا شده باشه شعبشو زده ‎- سین سین سینا