عه میگن رئال  دوتا خورده تا الان من برم دیگه شبتون خوش :))