یه گلدون ریحون کاشتم که بدم بهش لامصب حالا در نمیاد ریحونا :))
گندم بكار. هرهر ‎· ديـهيـم
@nargessdeyhim: جو حتی :/ ‎· حوسین