امروز قرارداد جدید بستم , تنها بدیش اینه که دیگه پیشش نیستم :/
یعنی چی پیش نیستی؟ ‎- samantam
پیش کی؟ ‎- Aliusha
@aliusha: عمم ‎- حوسین