امروز قرارداد جدید بستم , تنها بدیش اینه که دیگه پیشش نیستم :/
یعنی چی پیش نیستی؟ ‎· samantam
پیش کی؟ ‎· Aliusha
@aliusha: عمم ‎· حوسین