با داداشم هم حرفم شد تو گیر و دار!
مشت اول 1000 تومن ‎- سین سین سینا
@sinsinsina به مشت و اینا نمیرسه دیگه ‎- حوسین