باید کوله جمع کنم ساعت سه بیدار شم فردا میرم قله جانستون
جانستون؟ ‎· samantam
@samantam: اره ‎· حوسین
مسیرش سنگینه :دی ‎· samantam
@samantam: راه رفتنی و باید رفت دیگه :ی ‎· حوسین
@hosein1 برو برو به سلامت :))) ‎· samantam