فقط داغونم از این همه حماقت اطرافیانم ...
پاشو بگیر بخواب :)))) فردا میری جانستون خوابت میگیره ها ‎· samantam
@samantam: :)) ‎· حوسین