فقط داغونم از این همه حماقت اطرافیانم ...
پاشو بگیر بخواب :)))) فردا میری جانستون خوابت میگیره ها ‎- samantam
@samantam: :)) ‎- حوسین