Avatar for hosein1
این سوختگی خوب نشده فردا هم میرم کوه
Comment
کرم ضد آفتاب بزن و بعدش برو داروخانه بگو افرسان میخوام بگیر و بزن زود خوب میشه سوختگی هات ‎· adomide
Comment
خو گفتم کرم بعد آفتاب سوختگی بگیر بزن فورا خوب شی. حالا کجا میرین؟ ‎· samantam
Comment
@adomide: @samantam بهتر شده دیگه یه هفته گذشته یکن اثراتش مونده @samantam فردا میریم بند عیش ‎· حوسین
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place