با وسواس خاصی جمع و جور کردم وسایل و اب نبات ترش هم گذاشتم تو وسایلم
خ خ خ هر هفته همچین برنامه ای داریم. از کوله ات رو نمایی کن ‎· samantam