همیشه این استارت حرف زدن خیلی سخته یعنی دهنی صاف میکنه که بیاو ببین
کو ببینم؟ ‎- samantam
تخمه هم بیارم؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
وااسادین اونجا دهن صاف شدن ملت دید میزنید ‎- حوسین
اشتباه به عرضتون رسوندن ، من دراز کشیدم :(( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
منم لم دادم. والا. با اون دهن صاف شدنش ‎- samantam
فقط میتونم بگم چیز لق جفتتون ‎- حوسین
حالا همچین می گه مثلا اینکه دهن مالی داره :) نخواستیم برو ‎- samantam
جووووون ترسسنااک شد :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)) ‎- حوسین