همیشه این استارت حرف زدن خیلی سخته یعنی دهنی صاف میکنه که بیاو ببین
کو ببینم؟ ‎· samantam
تخمه هم بیارم؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
وااسادین اونجا دهن صاف شدن ملت دید میزنید ‎· حوسین
اشتباه به عرضتون رسوندن ، من دراز کشیدم :(( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
منم لم دادم. والا. با اون دهن صاف شدنش ‎· samantam
فقط میتونم بگم چیز لق جفتتون ‎· حوسین
حالا همچین می گه مثلا اینکه دهن مالی داره :) نخواستیم برو ‎· samantam
جووووون ترسسنااک شد :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:)) ‎· حوسین