بابا مت بعد از سی سال از یکی خوشم اومده به طرف هم گفتم همه چی اوکیه روم نمیشه مسیج بدم با هزار تا ترس لرز اونموقع دیگه این خیلی خوبه =))))))
اول حس دلسوزی طرف و برانگیز بعد ادامه بده :))) ‎· shompi
@shompi: دیگه کار از این حرفا گذشته برین لباس بخرین =)) ‎· حوسین
@hosein1: عروسیه ؟! عروسی :))))) اوووه ! بیا وسط ‎· Mamad
یه فید بده بگو دکتر گفته سرطان دارم یه سال دیگه می میرم بعد شروع کن به هر کی حال می کنی دایرکت بده:)))) ‎· Aliusha
@mirzaie: حالا نه تا این حد ولی خیلی نزدیکه :)) ‎· حوسین