روز مزخرفیه یعنی ؟
حس خوبیه تا الان همراه با سرما خوردگی و گلو درد ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™