یکی از معضلات زندگیم شده گواهینامه گرفتن :/
از وقتی یادم میاد می‌خوای گواهینامه بگیری :)) ‎- Hamed
@hameda: بدبختی ه دیگه :( ‎- حوسین
چرا نمیگیری؟ ‎- سین سین سینا
@sinsinsina: میخوام بگیرم نمیشه هی ولی این سری میخوام بگیرم تا یه ماه اینده حتما :/ ‎- حوسین