اقا بیاین بسیج شین من برم گواهی ناممو بگیرم
هنوز نگرفتی؟خسته نباشی ‎- shompi
فش بزارم؟:دی ‎- سین سین سینا
@shompi: سلامت باشین :( ‎- حوسین
@sinsinsina: یه جا فش پول بزار :( ‎- حوسین
بجاش بوش میزارم:* ‎- سین سین سینا
@sinsinsina: یرو بابا موقع کمک کردن همتون میزاین ‎- حوسین
گواهی نامه رو باید بری امتحان بدی الان یعنی می خوای پول بدی گواهینامه بخری؟:))) ‎- shompi
@shompi: هر کدوم راحت تره ‎- حوسین
ما که پول نداریم این واضحه پس باید بری امتحان بدی نهایت ما می تونیم هلت بدیم اگه تکون نخوردی می تونیم لگد هم بزنیم ‎- shompi
@shompi: اینکار م کنید خوبه احساس میکنم نیاز دارم بهش :)) ‎- حوسین
یعنی اصلا بلد هم نیستی؟ ‎- shompi
@shompi: چرا بابا به غیر از دوبل اوکیه فقط یه سه چهار سالی هم نشستم پشت فرمون :دی ‎- حوسین
@hosein1: خب برو دو جلسه کلاس بعد برو امتحان بده دیگه خجالت بکش از سنت خیلی زشته یه مرد رانندگی نکنه...من نصف توام حالا نمی گم چند ساله گواهینامه دارم:)))) ‎- shompi
@shompi: یه خاطر این خرفتن که شده گواهینامه رو تا اخر این ماه میارم همین جا :)) ‎- حوسین
@hosein1: گواهینامه پایه دو بیاریا نری گواهینامه موتور بیاری:)) ‎- shompi
خیالت راحت اورجیتال اورجینال فقط گرفتم شام یادت نره :)) ‎- حوسین
بسیجیارو بفرست منم برم بگیرم :)) ‎- samantam