چقدر خوبه این بشر
من؟:د ‎· shompi
@shompi: حتما :)) ‎· حوسین
منو میگه :) ‎· Mamad
راضی نبودم دیگه فید بزنی:د ‎· shompi
@mirzaie: صد بار :)) ‎· حوسین
@shompi: خواهش میکنم ریا شد دیگخ :)) ‎· حوسین
لطف عالی مستدام:د ‎· shompi