فردا باید برم پیش مشاور
کات کردین؟ ‎- samantam
مباررررررررررررررررکه ‎- Hamed
@hameda چرا؟؟؟؟ ‎- samantam
@samantam: مشاوره ازدواج رفتن مبارکه دیگه! ‎- Hamed
@hameda شاید می خواد پیش مشاور اختلالات روانی بره :)) ‎- samantam
@hameda: دمت گرم :) ‎- حوسین
مبارکه :) ‎- Mamad
عروسیه؟ :))) ‎- Jasmine