فردا دارن میرن واسه داداش کوچیکه خواستگاری منم دارم میرم کوه
تورو نمی برن:)))؟:دی ‎- سین سین سینا
@sinsinsina: نه بابا من قهرم فعلا :)) ‎- حوسین
بچم آشق شده سر به بیابون گذاشته ‎- samantam
ایشا...فقط خوشبخت بشن از ته قلبم میگم...ایشا...برای خودت ‎- ava
:)))) پس تو چی:دی ‎- Aliusha
@aliusha: الی دست رو دلم نذار :( ‎- حوسین
@hosein1: الهی ‎- Aliusha