فردا دارن میرن واسه داداش کوچیکه خواستگاری منم دارم میرم کوه
تورو نمی برن:)))؟:دی ‎· سین سین سینا
@sinsinsina: نه بابا من قهرم فعلا :)) ‎· حوسین
بچم آشق شده سر به بیابون گذاشته ‎· samantam
ایشا...فقط خوشبخت بشن از ته قلبم میگم...ایشا...برای خودت ‎· ava
:)))) پس تو چی:دی ‎· Aliusha
@aliusha: الی دست رو دلم نذار :( ‎· حوسین
@hosein1: الهی ‎· Aliusha