خر توخری شده بیاو ببین اینا رفتن زن بگیرن واسه داداش کوچیکه حالا من روم نمیشه بگم بریم خواستگاری
ما بیایم برات بریم خواستگاری؟:))) ‎- shompi
@shompi: ای بابا نمبشه که ‎- حوسین
بگو دیگه خجالت نداره نا سلامتی برادر بزرگتر توی و نوبتی هم باشه اول نوبت تو هست ‎- hadi
دست نجبنی همینه دیگخ ‎- samantam
حالا انقدر دست دست کن تا بپره طرف :| ‎- Mamad