دچار تناقض فلسفی شدم
photo_2016-05-15_12-22-45.jpg
اون یاهوعه ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: pidgin ‎· حوسین