دچار تناقض فلسفی شدم
اون یاهوعه ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: pidgin ‎- حوسین