فکر کنم تنها نقطه ابهام تو بینمون مذهب هست نمیدونم آخرش به کجا کشبده میشه ولی میدونم خیلی مهم شده قضیه برام که بشه
منظورت چیه از اینکه مدهب نقطهء ابهامه؟ یعنی میزان اعتقادتون فرق میکنه یا بالکل مذهبتون ‎· نیالا
@nialak: یه جوری میزان شایدم به کل ‎· حوسین