با نیم ساعت صحبت بیست و هشت سال زندگیم قضاوت شد احساس تنفر و ناامیدی دارم
بیخیال بابا اینجوری فکر نکن ‎· Hamed
@hameda: شد دیگه حامد جون حالم خوب نیست انصافا ‎· حوسین
یعنی تو ایران چیزی هایی میبینیم که اصلا آدم نمیدونه بهش بخنده یا گریه کنه. یعنی اینقدر راحت حکم صادرمیکنند. ‎· Mahdi
@mahdiebrahimi1: شاید از این هم راحت تر... ‎· ava