احتمالا دیگه از ماه دیگه برم پیش استادم کلا
یه کم بیشتر روش فکر کن ‎- Hamed
@hameda فکر کنم چیکار حداقل پول نباشه یه عشق و علاقه ای هست ‎- حوسین
بابا خوب برای اینکار کلی هزینه کردی و وقت گذاشتی. پنل چی شد؟ ‎- Hamed
@hameda: پنل نیومدن دسترسی دیتابیسو بدن ‎- حوسین
دهنشون سرویس برا چی؟ ‎- Hamed
@hameda: برای اینکه تعطیلاته ‎- حوسین
خوب بعد تعطیلات بگیر ازشون ‎- Hamed
@hameda: میگرم میزنم مشکلی نیست ‎- حوسین
آفرین ‎- Hamed
:* ‎- ava