احتمالا دیگه از ماه دیگه برم پیش استادم کلا
یه کم بیشتر روش فکر کن ‎· Hamed
@hameda فکر کنم چیکار حداقل پول نباشه یه عشق و علاقه ای هست ‎· حوسین
بابا خوب برای اینکار کلی هزینه کردی و وقت گذاشتی. پنل چی شد؟ ‎· Hamed
@hameda: پنل نیومدن دسترسی دیتابیسو بدن ‎· حوسین
دهنشون سرویس برا چی؟ ‎· Hamed
@hameda: برای اینکه تعطیلاته ‎· حوسین
خوب بعد تعطیلات بگیر ازشون ‎· Hamed
@hameda: میگرم میزنم مشکلی نیست ‎· حوسین
آفرین ‎· Hamed
:* ‎· ava