Avatar for hosein1
احتمالا دیگه از ماه دیگه برم پیش استادم کلا
Comment
یه کم بیشتر روش فکر کن ‎· Hamed
Comment
@hameda فکر کنم چیکار حداقل پول نباشه یه عشق و علاقه ای هست ‎· حوسین
Comment
بابا خوب برای اینکار کلی هزینه کردی و وقت گذاشتی. پنل چی شد؟ ‎· Hamed
Comment
@hameda: پنل نیومدن دسترسی دیتابیسو بدن ‎· حوسین
Comment
دهنشون سرویس برا چی؟ ‎· Hamed
Comment
@hameda: برای اینکه تعطیلاته ‎· حوسین
Comment
خوب بعد تعطیلات بگیر ازشون ‎· Hamed
Comment
@hameda: میگرم میزنم مشکلی نیست ‎· حوسین
Comment
آفرین ‎· Hamed
Comment
:* ‎· ava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place