هزینه و وقت میزاری مختت بگا میره بعدش به این نتیجه میرسی بیخیالش