Avatar for hosein1
رفتم صحبت کردم تقریبا همون چیزی بود که فکر میکردم هیچ کاریش هم نمیشه کرد
Comment
خب به ما هم بگو چی شد.... ‎· shompi
Comment
@shompi: هیچی دقیقا دکتر نظر خودشو بهش دیکنه کرده بود دیدگاه خودشو خب به طبع با این ادم هم که تحت نفوذ یکی دیگس نمیشه دووم اورد فقط یکم با احساساتم بازی شد همین ‎· حوسین
Comment
بهتر که زودتر فهمیدی ‎· Myri∂m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place