فقط ای کاش زودتر میتونستم با خودم کنار بیام روزای سختی دارم تصمیمای سخت باید حالم خوب باشه