همه میگن ناراحت نباش ناراحت نباش !!!
ناراحت باش ولی فدا سرت جوونی هنوز ‎- SaeedTheGiraffe ?
همه چرت ميگن ‎- ديـهيـم
ناراحتی داره ولی به جنبه‌های مثبتش هم فکر کن ‎- Myri∂m
این نیز بگذرد ‎- hadi
وا مگه میشه ناراحت نباشی ناراحتی که داری ولی میگذره اصلن نمیشه ناراحت نبود اتفاقن ناراحت باش و اجازه بده که بگذره همین ‎- adomide
این چیزا غصه نداره اینهمه ادم این نشد یکی دیگه:د ‎- shompi