خوبه استاد قبول کرده بعد از کار برم پیشش اگه خوب پیش بره کلا جمع میکنم میرم پیشش
پیش استاد ودود ؟ ‎· Mamad
@mirzaie: اره ‎· حوسین
@hosein1: خیلی خوبه ‎· Mamad