فاجعس یه پابلیک کی منو تو یه سرور نمیتونن بزارن !!