واقعا فاز کار نیست
نولش چی ؟ ‎· Mamad
نه باسه اینا دیسیه @mirzaie ‎· سین سین سینا