این ساندویچی محلمون با عرضه سوسیس بندری سه هزار و پونصد تومنی تحولی بزرگ  تو صنعت فست فود ایجاد کرده
طعمش خوبه! کیفیتش؟ ‎- Mamad
@mirzaie: عالیه :)) ‎- حوسین
!! ‎- منفی سی