وصل شد به دیتابیس ^_^
تبریک، مثل همیشه عالی هستی ‎- ava
@ava: چاکرم شد تازه اول بدبختی ‎- حوسین
@hosein1: مهم نیست، بهت افتخار میکنم برای همه چیز ‎- ava