کار خیلی خوب پیش رفت یعنی میتونم تو این یکی  دو هفته تمومش کنم !
اوففف ‎- ava